Голден Литл Леди

   из Замка Приора

             1год

 

   Глори оф Май Дрим

     из Замка Приора

                1 год

 

 

 

     Гай Германика

  из Замка Приора

            1 год

 

 

    Глори оф Май Дрим

     из Замка Приора

           9 месяцев

 

     Гай Германика

  из Замка Приора

      9 месяцев

 

        Голден Литл Леди

          из Замка Приора

               8 месяцев

 

     Гай Германика

   из Замка Приора

         6 месяцев

 

  Глори оф Май Дрим

    из Замка Приора

          5 месяцев

 

 

         Граффити

   из Замка Приора

       4,5 месяцев

 

 

              Граффити

       из Замка Приора

               4 месяца

 

 

              Гай Германика

           из Замка Приора

                  4 месяца

 

 

 

            Голден Литл Леди

             из Замка Приора

                   4 месяца

 

      

                   Граффити

             из Замка Приора

                     3 месяца

 

 

           Гай Германика

         из Замка Приора

                 3 месяца

 

        Глори оф Май Дрим

          из Замка Приора

                  3 месяца

                                                        68 дней

                                 Граффити из Замка Приора

                              Гай Германика из Замка Приора

                           Голден Литл Леди из Замка Приора

                                                       45 дней

                                Гай Германика из Замка Приора

                                   Граффити из Замка Приора

                            Голден Литл Леди из Замка Приора

                         Глори оф Май Дрим из Замка Приора

                                                       35 дней

 

 

 

Гай Германика из Замка Приора

 

 

 

Граффити из Замка Приора

 

 

         Голден Литл Леди

           из Замка Приора

 

 

     Глори Оф Май Дрим

       из Замка Приора

                                                       25 дней

                                                      21 дней

                                                      15 дней

                                                      1 неделя